Vedení účetnictví, daňová evidence, zpracování mezd

Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), a to i pro neziskové organizace, daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, zpracování mezd a daňových přiznání pro živnostníky, OSVČ, malé a střední firmy. Účetní služby poskytujeme v Praze a okolí.

Přenechte nám své starosti s vedením účetnictví a věnujte čas rozvoji Vaší firmy!

Vedení účetnictví, daňová evidence

- vedení účetnictví dle platné legislativy

- zpracování prvotních účetních dokladů

- zpracování účetnictví v členění dle vašich požadavků

- vyhotovení sestav dle požadavků klienta pro účely ekonomických rozborů

- zastupování na úřadech

- účetní a ekonomické poradenství

- zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků

- podáme elektronicky Vaše daňové přiznání na FÚ


Zpracování mezd a personalistika

- kompletní zpracování mezd, personalistika, příprava pracovních smluv, DoPP, DoPČ

- přihlášení organizace na ZP, PSSZ, FÚ

- zajištění přihlašování / odhlašování zaměstnanců u příslušných úřadů

- příprava a zasílání měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)

- výplatní pásky, příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)

- roční zúčtování daně z příjmů, evidenční listy, mzdové listy

- zastupování na úřadech

Zpracování daňových přiznání

- daň z příjmů fyzických osob

- daň z příjmů právnických osob

- daň z přidané hodnoty (DPH), souhrnných hlášení k DPH pro FÚ

- daň silniční

- daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň darovací


Přiznání k DPH, k dani silniční, k dani z příjmu fyzických i právnických osob, k dani z nemovitostí a jiným průběžně placeným daním patří k naší samozřejmé účetní činnosti. Zajistíme, aby klient vždy dodržel lhůty podání a placení, které stanoví zákon o účetnictví nebo daňové zákony pro daňové, účetní, finanční a statistické výkazy. Pro fyzické osoby zabezpečujeme i roční přehledy a výpočty pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu


Účetní knihy a závěrky zálohujeme v elektronické podobě, klient však dostane vždy i tištěnou podobu. Po ročním uzavření účetnictví a vypracování daňového přiznání klient obdrží zpět originály účetních dokladů vč. účetní závěrky k archivaci.

O účetní doklady klienta se staráme s odbornou péčí, kontrolujeme jejich formální správnost, aby byla zajištěna daňová uznatelnost nákladů a naplněny zákony o formální správnosti účetního dokladu. Ručíme za správnost účetních operací a zároveň jsme pojištěni pro účetní činnost.


Dokážeme Vám, že vedení účetnictví naší firmou je bezkonkurenčně levnější než mzdové náklady Vaší účetní.

Zapomeňte na "účetní fabriky" na zpracování dokladů, kdy vidíte Vám přidělenou externí účetní maximálně při podpisu smlouvy.

Svěřte vedení účetnictví naší rodinné firmě, dokážeme Vám, že jste se rozhodli správně.

Nabízíme individuální přístup, profesionální jednání a jistotu ve formě pojištění profesní odpovědnosti.

Poskytujeme veškeré ekonomické poradenství ZDARMA !!

Rychlý kontakt

Ing. Petr Mikulenka a spol.

Arbesovo nám. 14

150 00 Praha 5 Smíchov

M: 607 870 399

T: 257 326 098

E: pmikulenka@volny.cz